Super UFO

 UFO Center

 

go back to the top

 Super UFO 

 

Tất cả tác quyền thuộc về Super UFO

 UFO Center   

Người ngoài hành tinh tới trái đất

Việc người ngoài hành tinh họ tới trái đất của chúng ta là một việc hoàn toàn thực tế.

Với những phi thuyền bay bằng lực đẩy laze (kỹ thuật gia tốc áng sáng) bay với vận tốc nhanh hơn ánh sáng nhiều lần, họ dễ dàng xoá bỏ mọi khoảng cách không gian ...